MİLAS
Giriş Tarihi : 02-03-2023 15:39

MECLİS TOPLANTISI 6 MART’TA

MECLİS TOPLANTISI 6 MART’TA


Milas Belediye Meclisi 2023 yılı Mart ayı olağan meclis toplantısı, 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te
Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Milas Belediye Meclisi Mart ayı olağan meclis toplantısı 6 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Saat
14.00’te Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda düzenlenecek olan meclis toplantısında 17 ana
gündem maddesi ile 5 imar komisyon raporu görüşülerek karara bağlanacak.
Meclis gündemi, geçtiğimiz ay yaşanan depremlerde büyük hasar alan 11 ilde yaşayan vatandaşlara yönelik
yapılacak yardımlar için belediye kanununun 75. maddesi uyarınca belediye meclisinden onay alınması ve
tüm ihtiyaçlar için Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi ile
başlayacak.
Meclis toplantısı Milas Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
2023 Mart ayı meclis gündemi şöyle:
1. Açılış ve yoklama
2. 06 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan’da meydana
gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerde zarar gören vatandaşlarımızın, Milas
Belediyesi sınırları içinde, dışında yaşayan ve yardıma ihtiyacı olan depremzedelerin yiyecek,
içecek, yakacak, barınma, eğitim, bakım, onarım ve sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılanması
ayrıca oluşabilecek ve insani olarak karşılanması gereken diğer ayni ve nakdi ihtiyaçların
karşılanması, Belediye Kanununun 75. Maddesine göre Belediye Meclisimizin onayı ile depremle
ilgili koordinasyonu sağlamak amacıyla çalışan ülkemizde bulunan tüm belediyeler, özel idareler,
üniversiteler, benzeri kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak yardımlar, malzeme desteği, inşaat
ve onarım desteği ve planlanacak projeler kapsamında ortaya konulacak deprem amaçlı tüm
ihtiyaçlar için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Muhammet TOKAT’a yetki verilmesi
talebinin görüşülmesi, (Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü)
3. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen imar durum belgesi çıkış tarihinden 1 yıl
süre içinde kadastro yenilemesinin kesinleşmesi halinde tekrar imar durum belgesi düzenlenmesi
gerekir ise 2023 Yılı Ücret Tarifesine göre belirlenen imar durum belgesi ücretinin %15’i oranında
tahsil edilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)
4. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce alınacak olan 2023 yılı ücret tarifelerinin Muğla Büyükşehir
Belediyesinin almış olduğu tarifelerle güncellenmesine, ücret tarifesine Silindir Çalışma (Saat
Başına) ücretinin eklenmesi ve Belediye Meclisimizce alınan 2022/325 sayılı Meclis kararındaki
ücretlerin yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi,( Mali Hizmetler Müdürlüğü)
5. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğünün; İlçemiz, Meşelik ve Boğaziçi Mahallesi Mevkiinde Vita Park Spor Turizm
Hiz. İnş. Tic. A.Ş. tarafından yapılanması planlanan "Vitapark Golf Tesisi ve Turizm Kompleksi"
projesine ait ÇED Raporunun hazırlandığı belirtilmiş olup, proje hakkında kurum görüşümüzün
bildirilmesi talebinin görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
6. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi, İzin ve Denetim
Genel Müdürlüğünün; İlçemiz Güllük Mahallesi 301 Ada 1 nolu parsel adresinde ICC Güllük
Marina İşletmeciliği A.Ş. tarafından yapılması planlanan Yat Limanı projesine ait ÇED başvuru

Sayfa 2 / 3

dosyası hakkında kurum görüşümüzün bildirilmesi talebinin görüşülmesi. (Temizlik İşleri
Müdürlüğü)
7. Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün; İlçemiz Bodrum ve Milas
İlçeleri, Akçakaya, Fesleğen ve Demirciler mahallelerinde EN 2 Rüzgar Enerjisi Yat. A.Ş.
tarafından yapılması planlanan ;Arturna II Rüzgar Enerji Santrali (22 Adet Türbin92,4 Mwm/66
Mwe)'' projesine ait ÇED sürecinin başladığı belirtilmiş olup, projeye ait ÇED Başvuru Dosyası
hakkında kurum görüşümüzün bildirilmesi talebinin görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
8. Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün; İlçemiz, Bodrum ve Milas
İlçeleri, Mazı, Demirciler ve Gökpınar mahallelerinde EN 2 Rüzgar Enerjisi Yat. A.Ş. tarafından
yapılması planlanan Arturna Rüzgar Enerji Santrali (23 Adet Türbin96,6 Mwm/69 Mwe) projesine
ait ÇED sürecinin başladığı belirtilmiş olup, projeye ait ÇED Başvuru Dosyası hakkında kurum
görüşümüzün bildirilmesi talebinin görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü)

9. Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün; Aydın ve Muğla İlleri,
Karpuzlu ve Milas İlçeleri, Ketendere, Sarıkaya, İkiztaş ve Hatipkışla Mahallelerinde Sabaş
Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapılması planlanan Turguttepe Rüzgar Enerji Santrali (12 Türbin
24 Mwm / 24 Mwe'den, 17 Türbin 44,6 Mwm / 44,6 Mwe'ye) projesine ait ÇED Başvuru sürecinin
başladığı belirtilmiş olup, projeye ait ÇED Başvuru Dosyası hakkında kurum görüşümüzün
bildirilmesi talebinin görüşülmesi. (Temizlik İşleri Müdürlüğü)
10. İlçemiz Burgaz Mahallesi 49 ada 167 parsel maliki Mustafa Yüksel Hazır Beton Mad. Ve
İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Vekili Metin ŞAHİN’in; mülkiyeti belediyemize ait şuyulu olan 49 ada 208
parselde kayıtlı 11,77 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi
(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
11. İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 946 ada 6 parselde kayıtlı 164,86 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı
taşınmazın, 37,81m2 lik hissesi Nakifer KÖSE’ye, 56,72 m2 lik hissesi Nazlı ÖZDEMİR’e 56,72
m2 lik hissesi Nazım KÖSE’ye, 13,60 m2’lik kısmın da belediyemize ait olup, taşınmazın
belediyemize ait olan 13,60 m2 lik kısmını diğer hisse sahibi Nazım KÖSE’nin satın alma talebinin
görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
12. Sema ALTINTAŞ ve Emine UYSAL Vekili Av. E. Muammer AKÇAKIR’ın; İlçemiz Selimiye
Mahallesi 177 Ada 120 parselde kayıtlı 498,77 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazın
belediyemize ait olan 39,22 m2’lik kısmını diğer hissedar olarak satın alama talebinin görüşülmesi.
(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
13. İlçemiz Hocabedrettin Mahallesi 235 Ada 56 parselde kayıtlı taşınmazın malikleri olarak ,
belediyenin taşınmazlarını yol yapıp kullandığı bu nedenle kamulaştırma bedelinin ödenmesi
talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
14. Lütfi ÖNER’in; Mülga 3194 sayılı İmar kanunun 15. Ve 16. Maddeleri uyarınca bedelsiz ve rızaen
yol olarak kamuya terk edilen alan yol kullanımından konut alanı kullanımına dönüştürüldüğü, mal
sahibi olarak yol olarak kamuya terk ettiğimiz alan ada olarak birleştirilerek ihdas yoluyla Milas
Belediyesi adına parsel oluşturularak tapu çıkartıldığını, mal sahibi olarak bizleri terke zorlayan
neden ortadan kalmış ve bağışlama niteliğinde bulunan hukuki işlemin nedeninde var olan
bağışlama koşulu gerçekleşmediği anlaşıldığından Ören Mahallesi 312 ada 5 parselde kayıtlı
taşınmazın bedelsiz olarak taraflarına iade edilmesi talebinin görüşülmesi.( Emlak Ve İstimlak
Müdürlüğü)
15. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Adabükü Yazlık Siteler Sokakta bulunan
ATM cihazının yan tarafına ATM kurma talebi ve ATM yerinin 5393 sayılı Yasanın 18/e maddesi

Sayfa 3 / 3

gereği 10 (on) yıl süre ile kiralama ihalesine çıkarılması talebinin görüşülmesi.(Emlak Ve İstimlak
Müdürlüğü)
16. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 11 nci maddesine göre Dolu/Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen boş kadro
derece değişikliği talebinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)
17. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48 nci maddesi gereğince Belediyemiz Mali Hizmetler
Müdürlüğü bünyesinde Tahakkuk Şefliği ve Bilgi İşlem Şefliği'nin kurulması talebinin
görüşülmesi. (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü)

18. İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
1. İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 138 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan 850,47 m²'lik
kısmının kamulaştırılması talebinin görüşülmesi
2. İlçemiz Burgaz Mahallesi 1 ada 20 parsel maliki Muhsin Mehmet EKİNCİ’nin Belediyemize ait 2
ada 225 parselde kayıtlı bulunan taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
3. Ramazan ESENKAYA’nın; İlçemiz Ören Mahallesi 225 ada 40 parselde bulunan taşınmazının
büyük bir bölümünün imar yolu ve park alanında kaldığını bu yerlerin kamulaştırılması veya plan
değişikliği yapılmasını, yapılmaması durumunda belediyemize ait bir parsel ile takas edilmesi
talebinin görüşülmesi.
4. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Selimiye Mahallesi 244 Ada 7 parselde kayıtlı taşınmaz
içerisindeki fırın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereği kiraya verilmiş olup,
belediyemize ait 244 ada 7 parselin 5,21 m2’lik kısmı 244 ada 8 parsele tecavüzlü olduğundan,
tecavüzlü olan 5,21 m2 lik kısmın satın alınması talebinin görüşülmesi.
5. Ümit BÜTÜN ve Nüzhet GÜLPERİ ÖZKAN Vekili Metin ŞAHİN’in; İlçemiz Güllük Mahallesi
165 ada 2 ve 304 ada 10 parsellerin yoldan kotlandırılması talebinin görüşülmesi.

AdminAdmin