EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-12-2022 11:09

GEKA, 2022 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ.

GEKA, 2022 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ.

GEKA, 2022 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ.
GEKA DİJİTALLEŞME VE GENÇ GİRİŞİMCİLİK ALANLARINA YÖNELİK MALİ
DESTEK PROGRAMLARINI İLAN ETTİ.
GEKA’DAN DİJİTALLEŞME VE GENÇ GİRİŞİMCİLİĞE YÖNELİK MALİ DESTEK
PROGRAMLARI.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
faaliyetlerini Aydın Denizli ve Muğla’da yürüten GEKA, 2022 Yılı Mali Destek Programlarını
imalat sanayiinde dijitalleşme ve yenilikçi genç girişimciliği alanlarında ilan etti.
GEKA, “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği” ve “Yenilikçi Genç
Girişimcilik Destek” programlarından oluşan 2022 yılı mali destek programlarını 28 Kasım 2022
tarihinde Ajansın www.geka.gov.tr web sitesinden kamuoyuna duyurdu.
İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijitalleşmeye yönelik projeleri
desteklenecek
Güney Ege Bölgesi’nde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde dijital teknolojilerin
yaygınlaştırılarak verimliliğin artırılması amacıyla KOBİ’lere yönelik ilan edilen “İmalat Sanayinde
Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği” programının bütçesi toplam 20 milyon TL. Program kapsamında
ürün geliştirme süreçlerinin dijitalleştirilmesi, üretim, tedarik, kalite ve lojistik süreçlerinin dijital
teknolojiler ile optimizasyonu, satış ve satış sonrası süreçlerin dijitalleştirilmesi öncelikli konular
olarak belirlendi.
KOBİ’lere asgari 200 bin TL azami 1 milyon TL’ye kadar ilgili aracı kuruluşlar eliyle
faizsiz kredi verilmesini sağlayacak “İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği”
programına başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvuru sahibi, programın ilan
tarihinden sonra Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. şubesinden alacağı kredi uygunluk belgesi
alacak. Ardından adaylar, başvuru formu ve eklerini programın son başvuru tarihi olan 10 Şubat
2023 tarihine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS
https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden doldurarak süreci tamamlayacaklar. Başvurunun
matbu belgelerinin ise 17 Şubat 2022 Cuma günü 18:00’a kadar Ajansa fiziki olarak teslim
edilmesi gerekiyor.
Güney Egeli gençlerin yenilikçi girişim projeleri desteklenerek istihdam sağlanacak

Gençler tarafından teknoloji ve yaratıcılık temelli yeni girişimlerin kurulması ve genç
istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi girişimlerin desteklenmesi amacıyla yürütülecek
“Yenilikçi Genç Girişimcilik Destek” programı kapsamında, Güney Egeli 18-29 yaş arası gençlere
toplam 2 milyon TL geri ödemesiz destek sağlanacak.
Yeni ürün, yeni üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi veya süreçlere entegre
edilmesi, yeni hizmet deneyimleri ve çözümleri oluşturulması ile yenilikçi pazarlama
yöntemlerinin geliştirilmesini sağlayacak projeler bu program kapsamında değerlendirmede
öncelikli olacak.
Azami 200 bin TL destek verilecek bu programın ön başvuru aşamasında proje
adaylarının; Ajans web sitesinde yer alan Genç Girişimci İş Fikri Havuzu üzerinden, İş Fikri Ön
Başvuru Formu’nu 10 Şubat 2023 Cuma günü saat 18:00’e kadar yüklemesi gerekiyor. Ardından
ön değerlendirmeyi geçen ve geliştirme aşamasına alınan iş fikirleri; Nihai İş Planı ve Ajans
tarafından talep edilecek destekleyici belgelerle birlikte Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi
(KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden sunulacak. Bu sürece ilişkin takvim
bilgilendirmeleri GEKA web sitesi üzerinden yapılacak.
Her iki program kapsamında önümüzdeki tarihlerde potansiyel başvuru adaylarına yönelik
Aydın, Denizli ve Muğla’da bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimleri de düzenlenecek.
“2022 Yılı Mali Destek Programları” hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerinin
tamamı ile düzenlenecek toplantı ve eğitimlere yönelik takvime Ajansın internet sitesinden
(geka.gov.tr) ulaşılabilir. Ayrıca, Güney Ege Kalkınma Ajansının Instagram, Twitter, Facebook ve
Linkedin sosyal medya hesaplarından da duyurular takip edilebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı

AdminAdmin