Menteşe
Giriş Tarihi : 23-03-2022 15:24   Güncelleme : 23-03-2022 15:24

Çimento fabrikasına karşı hukuki sürece ilişkin açıklama

Menteşe Kent Konseyi’nce, Yatağan ve Menteşe ilçe sınırındaki Deştin Mahallesinde kurulmak istenen Muğla Çimento Fabrikasına karşı yürüyen hukuki sürece ilişkin açıklama yapıldı.

Çimento fabrikasına karşı hukuki sürece ilişkin açıklama

Açıklamada, “Muğla halkının ve bölgedeki köylülerin yaşam alanlarını savunma mücadelesi ve böyle büyük ve kirletici bir entegre tesisin çevreye ve tüm canlı yaşamına vereceği zararları ortadayken açılan davaların sonuçlarını beklemeden yatırım yapma telaşı içinde olan yatırımcı firma girişimlerine karşı mücadelemiz ve hukuksal sürecimiz devam etmektedir.” denildi.

Menteşe Kent Konseyi’nce, Yatağan ve Menteşe ilçe sınırındaki Deştin Mahallesinde kurulmak istenen Muğla Çimento Fabrikasına karşı yürüyen hukuki sürece ilişkin kamuoyu bilgilendirme açıklaması yapıldı.
Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, çimento fabrikası projesiyle ilgili olarak Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının ve dayanak imar durum belgesinin iptali ve yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2014 yılında verilen “ÇED Olumlu” kararının iptali için idari davalar açıldığı hatırlatıldı.
“HENÜZ KARARA BAĞLANMADI”
Bahse konu davaların Menteşe Kent Konseyi ve yanında diğer davacılar Akdeniz Yeşilleri Derneği ile projeden ilk elden etkilenecek Deştin ve Alaşar köylerinde yaşayan bir kısım yurttaş adına Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Avukat Barış Aydın tarafından açıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının ve dayanak imar durum belgesinin iptali için açılan dava Muğla 1. İdare Mahkemesi 2022/178 Esas numarası ile derdesttir. Ruhsat iptal davasına Muğla Barosu Başkanlığı ve Deştin Köyünde yaşayan 4 hemşehrimiz tarafından davacılar yanında, Muğla Çimento San. Ve Tic. A.Ş. tarafından davalı belediye yanında katılma isteminde bulunulmuş olup katılma talepleri henüz karara bağlanmamıştır.” ifadeleri kullanıldı. 
“KARAR VERİLDİĞİNDE KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK”
Açıklamada, “ÇED Olumu” kararının iptali talebi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan iptal davasının ise Muğla 2. İdare Mahkemesi 2022/140 Esas numarası ile derdest olduğu savunularak, şu görüşlere yer verildi:
“Bahse konu ÇED İptal davasına Menteşe Belediye Başkanlığı ve Deştin Köyünde yaşayan 4 hemşehrimiz tarafından davacılar yanında katılma talebinde bulunulmuş olup bu talepler mahkemece kabul edilmiştir. ÇED İptal davasına ayrıca Muğla Barosu Başkanlığı tarafından davacılar yanında, Muğla Çimento San. Ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yanında katılma isteminde bulunulmuş olup, bu talepler inceleme aşamasında bulunmakla henüz mahkemece bir karar verilmemiştir. Her 2 dava dosyasında da yürütmenin durdurulması talep edilmiş olmakla birlikte mahkemelerince yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemlerin davalı idarelerin savunmalarının alınmasından sonra incelenmesine karar verilmiştir. Ruhsat İptali talepli dosyaya savunma sunulmuş, ÇED iptali dosyasında ise savunma sunumu aşamasındadır. Taleplere ilişkin mahkemelerince karar verildiğinde kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”  
“MÜCADELEMİZ VE HUKUKSAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR”
Yatırımcı firmaya karşı mücadelelerinin ve hukuki sürecin devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Açılan davalara ilişkin gelişmeler bu aşamadayken yargıya taşınan bu konuda, Çimento Fabrikasını kurmaya çalışan şirket tarafından inşai faaliyete başlamaya yönelik adımlar atıldığı, fabrikanın inşa edilmesi için yapılan anlaşmanın basına yansıdığı ve bu itibarla yargılama sürerken zarar doğurucu faaliyetlerin başlaması ihtimalinin ortaya çıktığı kaygıyla izlenmektedir. Çimento fabrikası kurulacağı yönünde duyumlar alındığı andan itibaren başlayan kamuoyu tepkisinin, Muğla halkının ve bölgedeki köylülerin yaşam alanlarını savunma mücadelesi ve böyle büyük ve kirletici bir entegre tesisin çevreye ve tüm canlı yaşamına vereceği zararları ortadayken açılan davaların sonuçlarını beklemeden yatırım yapma telaşı içinde olan yatırımcı firma girişimlerine karşı mücadelemiz ve hukuksal sürecimiz devam etmektedir.”

AdminAdmin