MUĞLA
Giriş Tarihi : 07-05-2024 14:00

MUĞLA İL SU KURULU TOPLANDI

Muğla İl Su Kurulu toplantısı, bu yıl ilk kez İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen toplantıda, Muğla il genelindeki su miktarı, kalitesi, kullanım durumu, su kaynaklarının mevcut kapasitesi ile yeni kaynakların yaratılması ve suyun verimli kullanılması ile ilgili projeler ele alınarak, sunumlar eşliğinde görüş alışverişinde bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın açış konuşması ile başlayan toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Yakup Karaaslan’ın yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

MUĞLA İL SU KURULU TOPLANDI

Muğla’da su kaynaklarının etkin ve doğru yönetimi amacıyla düzenlenen İl Su Kurulu Toplantısı, Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında ve İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Muğla’nın su kaynaklarının mevcut durumu değerlendirilerek suyun verimli kullanımı ile ilgili strateji ve planlamalar görüşüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdürü Yakup Karaaslan ve il su kurulunun bileşeni olan kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan İl Müdürü Barış Saylak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de yer aldığı Akdeniz havzasında, küresel ısınma etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiğini, bunun sonucunda yağış rejiminde farklılıklar yaşandığını belirterek, “İklim değişikliğine uyum çerçevesinde mevcut kaynaklar ile en az etkilenen üretim ve bu üretimin devamlılığını sağlamak maksadı ile 2023 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ile İl Su Kurulları kurulmasına ve bu kurulun çalışmalarını Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirmesine karar verilmiştir.” diye konuştu. Saylak, İl Müdürlüğü olarak Muğla’da tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar ve eylem planları hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “İyi Tarım Uygulamalarımız kapsamında, çiftçilerimizin bu konudaki farkındalığının artırılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetlerine devam etmekteyiz. İl Müdürlüğümüz, tarımsal çevre ile ilgili çalışmalarını, Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Su Yönetim Kurullarının aldığı kararlar doğrultusunda sürdürmektedir” dedi. Saylak, ülke genelinde başlatılan Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Muğla’da gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili de kısa bir sunum yaptı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da kentin su kaynaklarının korunması ve verimli bir şekilde kullanılması için tüm kurumların katılımı ile gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek “Su hayatın vazgeçilmez unsurudur. Bu kaynağı doğru şekilde korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, bizim en asli sorumluluklarımızdan biridir” dedi. Su yönetiminin sürdürülebilirliği ve kaynakların etkin kullanımı amacıyla üst düzey koordinasyon ve işbirliğini öngören “Ulusal Su Kurulu”nun kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2023 yılında yürürlüğe girdiğini hatırlatan Akbıyık, “Çeşitli havzalar açısından değerlendirilen ülkemizde, her bölgedeki koordinatör illerin öncülüğünde Ulusal Su Kurulu adına çalışmalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

Muğla İl Su Kurulu Toplantısında, mevcut su tüketim alışkanlıkları, su kaynaklarının potansiyeli, yeni kaynakların oluşturulması, suyun arıtılması ve dağıtımı gibi konular ele alınarak, gelecek dönemde uygulanması düşünülen proje ve stratejiler değerlendirildi. Kurul üyesi kurum ve kuruluş temsilcilerinin birer sunum yaptığı toplantı, görüş, soru ve önerilerle devam etti.

Elif OturakçıElif Oturakçı