MENTEŞE
Giriş Tarihi : 07-03-2024 21:56

MENTEŞE’DE (İRAP) PROJESİ KAPSAMINDA YAPI STOĞU ÇALIŞMALARI BAŞLADI

MENTEŞE’DE (İRAP) PROJESİ KAPSAMINDA YAPI STOĞU ÇALIŞMALARI BAŞLADI


Menteşe Belediyesi’nin destekleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve TUBİTAK tarafından
2019-2020 yıllarında yapılan çalışmalar sayesinde betonarme ve yığma binalar için
performans puanlarını hesaplayan ve deprem riskini önceliklendiren çalışma Menteşe ve
Muğla için ilk pilot uygulama olarak geliştirildi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr.
Üyesi Vesile Hatun Akansel Danışmanlığında, Mehmet Artun Baki’nin Lisans bitirme tezi
kapsamında ve TÜBİTAK 2209-A “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projelerini Destekleme
Programı” proje desteğiyle ve Menteşe Belediyesinin destekleriyle, Emirbeyazıt mahallesinde
465 adet betonarme bina için Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin sokak tarama
yöntemiyle Performans Puanları hesaplandı.
Bu binalar içinde seçilen örneklem 30 adet bina için ikinci kademe performans analizi,
binalardan hasarsız tespit yöntemleriyle elde edilen basınç dayanımı ve belediye arşivinden
elde edilen bina planları yardımıyla yapıların bulundukları yılın yönetmeliği de dikkate
alınarak performans durumları incelendi.
Ortak yaptığımız bu çalışmanın da katkılarıyla 2023 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Riskli
Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (2019)’a göre betonarme ve yığma binalar için
performans puanlarını hesaplayan ve bu puanlamaya göre sınır değerleri belirleyen yazılım
entegrasyonu çalışması Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Vesile Hatun
Akansel yürütücülüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Ebru Harmandar ve Dr. Öğr. Üyesi Osman Kaya ile
birlikte yazılım entegrasyonu olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi için araştırma geliştirme
çalışması olarak tamamlanmıştır ve 13 ilçe belediyemizin yapı stoğu tespitine yönelik bir
altyapı oluşturmuştur. Bu programın geliştirilmesindeki ana hedef, Muğla’nın 13 ilçesinde
mevcut yapı stoku envanterinin detaylı bir şekilde çıkarılması; olası bir sismik aktivitede
performanslarının değerlendirilmesidir. Bu kapsamda geliştirilen program ilçe belediyeleri ile
protokoller kapsamında paylaşılmaya başlanmıştır. Menteşe Belediye Meclisimizin Mart
2024 ayı toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile protokol yapılmasına yönelik karar
verilmiştir ve Menteşe’de ilçemizde yapı stoğu çalışmaları başlatılmıştır.

AdminAdmin