MUĞLA
Giriş Tarihi : 05-10-2022 13:49

GEKA, BÖLGE PAYDAŞLARIYLA GÜNEY EGE’NİN GELECEĞİNİ PLANLIYOR.

GEKA, BÖLGE PAYDAŞLARIYLA GÜNEY EGE’NİN GELECEĞİNİ PLANLIYOR.

GEKA, BÖLGE PAYDAŞLARIYLA GÜNEY EGE’NİN GELECEĞİNİ PLANLIYOR.

Aydın, Denizli ve Muğla’nın 2024-2028 dönemi kalkınmasına yön verecek “TR32 Bölgesi
2024-2028 Yılı Bölge Planı” çalışması kapsamında düzenlenen il çalıştayları tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
yürütülen TR32 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Güney
Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 3 Ağustos 2022 tarihinde başlatılan çalıştaylar 30
Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

Aydın, Denizli ve Muğla’daki kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından
yaklaşık 200 kişinin katıldığı çalıştaylarda tarımdan turizme, çevreden sanayiye kadar farklı
sektörler kapsamlı olarak ele alındı. Paydaşların tespitleri, değerlendirmeleri ve farklı bakış
açıları ışığında çok yönlü gelişme stratejilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen
çalıştaylardan elde edilen stratejik hususlar plana entegre edilecek. Ayrıca çalışma
kapsamında katılım sağlayan paydaşlar illerin sorunları ve fırsatlarını belirleyerek bunlara
ilişkin politika ve proje önerilerini de geliştirirdiler.

TR32 Bölgesi 2024-2028 Yılı Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen
çalıştaylar dışında kurum ve kuruluşlarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve anket
uygulamalarından elde edilen bilgiler, resmi yazışma yöntemi ile kurumlardan alınan veri ve
görüşler de bölge planının hazırlanmasına kaynak oluşturmakta. Bölge planı içeriğini de
oluşturacak olan bir önceki plan dönemi değerlendirme raporu, Güney Ege Bölgesi’ndeki
önemli yatırımların değerlendirilmesi, GZFT analizi, pest analizi, komşu bölge planları ile
etkileşim, sektörel mevcut durum analizleri ve kümelenme analizi gibi çalışmalar da plan
kapsamında hazırlanmakta. 2024-2028 Bölge Planı’nın ilk taslağı 2022 yılı sonuna kadar
oluşturulacak.

Bölge planları, bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin
gelişme potansiyelini belirleyen, ulusal düzeydeki politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve
yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi kurgulayan planlar. Bunun yanında
plan, kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini ve
koordinasyonu geliştiren, bölgesel düzeydeki program ve projelere temel oluşturma işlevi de
görüyor.

Yeni dönem bölge planları 2024-2028 dönemini kapsayan 5 yıllık planlar olarak Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma
ajansları tarafından çalışma alanlarındaki bölgeler için hazırlanıyor. Bölge planları
hazırlanırken Kalkınma Planı ve diğer ulusal stratejilerde bulunan bölgeye ilişkin öngörüler,
bölge ve yakın bölge için hazırlanan ulusal plan, program ve stratejiler, ulusal düzeyde
hazırlanan strateji belgeleri başta olmak üzere alt ölçekli planlar incelenerek gerekli uyumun
sağlanmasına dikkat ediliyor. Plan hazırlığında, planın kapsadığı bölgenin çevresinde yer alan
bölgeler için hazırlanmış bölge planları ile uyum ve etkileşim dikkate alınıyor.

AdminAdmin