İşaretli yazıyı okutmak için tıklayın. Günaydınmilas.com GSpeech
MILAS
marketlerlogo2.png

twt-btn.pngfb-btn.png

videoana_246a7.png

giydirme1.gif

 

giydirmealt.gif

giydirmealt-2.gif

 
 
 
 
 
 

paylas2_0ca43.png
 
Duyarlılığını Göster Haberi Sen de Paylaş

Milas Belediye Meclisi toplanıyor

(136 Duygu)
(122 Duygu)
(111 Duygu)
(107 Duygu)
(115 Duygu)
(107 Duygu)
(132 Duygu)
 

Milas Belediye Meclisi, 2019 yılı haziran ayı olağan meclis toplantısını 10 Haziran günü saat 14.00’te 13 ana gündem, 12 imar komisyon raporu görüşülüp karara bağlanacak.
100619belediyemeclis.jpg

Milas Belediye Meclisi, haziran ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere 10 Haziran’da toplanacak. Saat 14.00’te Milas Belediyesi Toplantı v e Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda 13 gündem, 12 imar komisyon raporu görüşülecek. Meclis gündeminin en dikkat çeken maddesi ise Ören Sahili’ndeki plaj, şezlong, şemsiye ücretlerinin görüşülmesi ve 12 mahallede yürütülecek kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her bir mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi olacak.
2019 Haziran ayı meclis gündemi şöyle:
1-Açılış ve yoklama
2- İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünün; Ören sahili Plaj Şezlong- Şemsiye Ücretlerinin tekrar görüşülmesi talebi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
3- Muğla Valiliği Kadastro Müdürlüğünün; İlçemiz Kırcağız, Menteş, Kızılcayıkık, Bahçeburun, Epçe, Çınarlı, Kafaca, Mutluca, Savran, Söğütçük, Alaçam ve Yoğunoluk Mahallelerinde 3402 sayılı Yasanın 22-a maddesi kapsamında yapılacak olan kadastro çalışmalarında kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere her bir mahalle için ayrı ayrı 6 (altı) adet bilirkişi seçilmesi talebinin görüşülmesi; (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
4- Sezai DUMAN'ın; İlçemiz Yoğunoluk Mahallesinde evinin bulunduğu alanın heyelan bölgesinde olması sebebiyle evinin zarar gördüğü bu nedenle mülkiyeti Belediyemize ait 101 Ada 144 parselde Kargir Bina ve Arsası vasıflı 989,54 m2 yüzölçümlü taşınmaz' satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
5- Ali BORA'nın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Güllük Mahallesi 348 Ada 23 parsel nolu 28,10 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
6- Erdoğan TOGAY'ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 459 ada 166 parsel nolu 12,45 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi, (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
7- Mithat GÜRSOY'un; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 280 Ada 11 parsel nolu 58,14 m2 arsa vasıflı taşınmaz' satın alma talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
8- Sinem Sertel ALKAN Vekili Hidayet KABAÇAM'ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Güllük Mahallesi 348 Ada 27 parsel nolu 80,33 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi,(Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)
9- Sümbül HASANÇEBI'nin, Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Ören Mahallesi 323 Ada ve 15 parsel nolu 22,20 m2 arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
10- Gönül SANDAL'ın; Mülkiyeti Belediyemize ait şuyulu durumda bulunan İlçemiz Selimiye Mahallesi 125 Ada 139 parsel nolu 252,95 m2 arsa vasıflı taşınmaz' satın alma talebinin görüşülmesi; (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)
11- Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Özelleştirme Uygulamaları Ve Gayrimenkul Değerleme Daire Başkanlığının; İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 620 Ada 1 parsel nolu 2.498,33 m2 arsa niteliğindeki taşınmazının Belediye hizmetlerinde kullanılmak kaydıyla Belediyenizce kamulaştırılarak kamu yararında kullanılması Holdigimizce uygun bulunduğundan kamulaştırılması talebinin görüşülmesi; (Emlak ve istimlak Müdürlüğü)
12-- Şenol DERİNDERE'nin; İlçemiz Kırcağız Mahallesi Yeniköy Mevkii Sokak No:117 adresinde bulunan taşınmazına işyeri açmak istediğinden adı geçen adresin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin görüşülmesi; (Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü)
13- Emek Mahallesi Karadağ Caddesi üzerinde bulunan park alanına "Neşet ERTAŞ” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Park ve bahçeler Müdürlüğü)
14- İmar Komisyon raporlarının görüşülmesi
a) Gerçek KUBİLAY'ıni İlçemiz Bozalan Mahallesinde kendisine ait l522 parsele şuyulu olan
mülkiyeti belediyemize ait l939 parselde (299.08m2) kayıtlı arsa vasıflı taşınmazı satın alına
talebinin görüşülmesi.
b) Gülseren DEMİRTAŞ'ın; İlçemiz Burgaz Mahallesinde kendisine ait 5l Ada 24-25 parsele
şuyulu olan mülkiyeti Belediyemize ait 5l Ada 29 parselde kayıtlı (40,07 m2) arsa vasıflı
taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
c) Sanıi ÖZKAYA'nın İlçemiz Hacıabdi Mahallesi 83 ada 38 parselde bulunan 40.00 m2 kuyu ve arsası vasıflı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
ç) Nircil ÇELİK'in: İlçemiz Mutluca Mahallesi Karayolları Bulvarında bulunan 26l parselin
kamulaştırılarak yol açılması talebinin görüşülmesi.
d) Polat Maden San. Ve Tic.A.ş. Vekili Ali Rıza TELLİOĞLU'nun; İlçemiz Sarıkaya Mahallesi Köyiçi Mevkiinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait l70 Ada l5 parsel nolu zeyinlik vasıflı 9744,3 m2 ve 196 Ada 48 parsel nolu zeytinlik vasıflı ll945,5l m2 yüzölçümlü taşınmazı kiralama veya satın alma talebinin görüşülmesi.
e) İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Yazlık Siteler Sokak adresinde belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında bulunan 35l8 parselin doğusunda kalan (l000m2) park alanında konuşlandırılan yerin uygun bir arazide karakol inşaatı tamamlanıncaya kadar Milas İlçe Jandarma Komutanlığına tahsis talebinin görüşülmesi.
f) Adnan UNAT'ın; İlçemiz Boğaziçi Mahallesi Hisar Mevkii 4317 parselde kayıtlı bulunan
taşınmazda yapılması planlanan yapının zemin katında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin l9
ncu maddesinin (f) fıkrasının 1. bendine göre ticari ünite yapılması talebinin görüşülmesi,
g) İlçemiz Mutluca Mahallesi Kolonyaka Mevkiinde yer alan N l9-B-22-D-4-A pafta, tapunun 2520 parsel (eski 582 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde, "Akaryakıt Ve Servis istasyonu Alanı" amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli ilave Uygulama İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
h) İlçemiz Kandak Mahallesi Kahveyanı Mevkiinde bulunan Nl9-A-09-D-1-C ve Nl9-A-09-D-l-D pafta tapunun 109 ada 1 ve 2 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar üzerinde "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)" amaçlı hazırlanan l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3l94 sayılı Kanunun 8.maddesi uyarınca incelenerek
onaylanması talebinin görüşülmesi,
ı) İlçemiz Baharlı Mahallesi Köyaltı Mevkiinde yer alan Nl9-A-25-C-4-B pafta tapunun l033 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde "Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı" amaçlı hazırlanan l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planının 3l94 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
i) İlçemiz Meşelik Mahallesi’nde yer alan N I9-D-07-C-2-C pafta tapunun 337 Ada 1 parsel
numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde "Trafo Alanı" amaçlı hazırlanan l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3l94 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.
j) İlçemiz Akyol Mahallesi Sarısazlık Mevkisinde bulunan N19-D-04-B-3-D pafta 124 ada 84 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 3194 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca incelenerek onaylanması talebinin görüşülmesi.


Ekran Alıntısı.JPG


Ekran Alıntısı.JPG

radyo-1_2c406.jpgradyo-2_bc756.jpgradyo-3_4e6a6.jpg

 

MILAS

1-e1392026716167.png

2-e1392027888224.png

3-e1392027941568.png

haberihbargf.gif

reklamsabit-icasagi.gif

Muğla’nın Tarım yatırımları Bakanlık gündeminde…
“Buna alışmak durumundayız…”
Kurallara uymayanları şikayet edin
Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunu güçlendirdi
Beyaz kum raporu çıktı… Silis kumu çocuklar için zararlı…
Bitki koruma ürünleri bayileri ile toplantı
TÜİK Bölge Müdürlüğü’ne Aydınlı Müdür
MUÇEP Milas Meclisi “Kömür ocakları ve termik santraller kapatılsın!”

* Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem kullanılacaktır.

ihbarhatti_bddec.jpg

İşaretli yazıyı okutmak için tıklayın. Günaydınmilas.com GSpeech